PDF-XChange Editor 8.0.333.0

PDF-XChange Editor 8.0.333.0

Tracker Software – 32,6MB – Shareware – Windows
Editor's Choice Award 5 Stars User Rating
PDF-XChange Editor là một trình soạn thảo PDF gọn gàng, dễ sử dụng, chưa mạnh mẽ và phức tạp.

Tổng quan

PDF-XChange Editor là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Tracker Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.262 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDF-XChange Editor là 8.0.333.0 , phát hành vào ngày 12/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/09/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0.333.0 , được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

PDF-XChange Editor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 32,6MB.

Người sử dụng của PDF-XChange Editor đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PDF-XChange Editor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.262 UpdateStar có PDF-XChange Editor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Tracker Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản